• Theresia Rook Spreker bij uitvaarten | Ritueelbegeleider

Ritueelbegeleiding bij een uitvaart.

Ritueelbegeleiding is een juiste begeleiding bij rituelen rondom een afscheid of andere bijzondere levensmomenten waarbij deze een diepere betekenis krijgen.

Voorbeeld van een ritueel

  • Kaarsen :kinderen of kleinkinderen
  • Kleur :te gebruiken in de bloemen of kaarsen
  • Muziek :favoriete muziek van de overledene
  • Voorwerpen :compositie van de meest gebruikte voorwerpen van de overledene
  • Woorden :uitspraken van de overledene worden opgenomen in de toespraak


Samen rituelen rondom een afscheid vormgeven.

Rituelen geven een moment of gebeurtenis diepere betekenis. Een ritueel bij een uitvaart drukt zonder woorden de gevoelens van nabestaanden uit en onderstreept wie de overledene was. De kracht schuilt in eenvoud en herkenbaarheid.
Wanneer ik bij u op bezoek ben voor het familiegesprek, ontvouwt zich bij het luisteren naar de levensverhalen soms al een aanknopingspunt voor een ritueel. Niet iedere familie heeft behoefte aan een ritueel en vindt een kaarsje opsteken soms al teveel. Als spreker zal ik altijd aansluiting zoeken bij de levensverhalen en levensbeschouwelijke achtergrond van betrokkenen en daarop de mogelijkheden bespreekbaar maken.

Adviserende rol.

Wanneer u kiest voor een bepaald ritueel, zal ik als spreker de mogelijkheden hiervoor proberen zo optimaal mogelijk te gebruiken voor het realiseren ervan. Alles wat er besproken wordt, gaat in samenspraak met de uitvaartverzorger en de beheerder van de lokatie waar de afscheidsdienst plaats zal vinden.
Symbolen, woorden, beelden, klanken, en handelingen zijn de bouwstenen van het ritueel. Deze kunnen door een spreker of een voorganger worden uitgevoerd. Zelf zal ik altijd aan de familie vragen of zij zelf hierin willen participeren. Een afscheid van een dierbare waarin de nabestaanden zelf ook handelingen hebben verricht, geeft heel vaak de nabestaande een goed 'afgerond' gevoel.

Denk hier bijvoorbeeld aan:
  • voordragen van een gedicht.
  • aansteken van de kaarsen.
  • neerleggen van bloemen op de kist.
  • rangschikken van de voorwerpen van de nabestaande.
  • met elkaar het bijzondere lied meezingen zoals de overledene zich dat wenste.

In iedere traan glinstert een mooie herinnering