• Klankdruppels Afscheidsbegeleiding
Het levensverhaal of In Memoriam
De uitvaartverzorger neemt de organisatorische en praktische zorg rondom de uitvaart op zich. Wanneer er een religieuze uitvaart wordt besproken dan is er een geestelijke die de dienst zal leiden. Daarnaast is er ruimte voor de familie om tijdens de plechtigheid hun herinneringen uit te spreken. Bij een niet kerkelijke uitvaart kan ik u helpen bij het vormgeven van een persoonlijke afscheidsplechtigheid.

Familiegesprek
Het gesprek met de familie vindt veelal plaats in het huis van de overledene. Het zien hoe iemand heeft gewoond, de spullen, de omgeving, vertelt vaak al veel over de persoon zelf. Het komt ook voor dat de familie liever op een andere locatie met mij samenkomt. Ik neem de tijd voor dit gesprek. Mijn bezoek duurt in de regel 2 tot 2,5 uur.

Tijdens het gesprek bespreken we of er al een idee is over hoe de afscheidsceremonie er uit zal gaan zien. Misschien is er al een muziekkeuze gemaakt en soms help ik bij het uitzoeken van bepaalde muziekstukken. Ik zal vragen of er nog andere sprekers aan het woord komen en/of kleinkinderen een aandeel binnen de dienst zullen krijgen.

Soms weten de nabestaanden niet waar ze moeten beginnen met vertellen. Door specifieke vragen te stellen komen de mensen vaak in een rust en komt het verhaal vanzelf naar boven. Ondanks het verdriet dat er is, zullen de herinneringen een glimlach oproepen. Met elkaar praten over het leven van de overledene geeft een schat aan informatie. Daarom schrijf ik alles op om zodoende thuis genoeg materiaal te hebben om het afscheid vorm te kunnen geven. Na dat de afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden krijgt u van mij de gehele afscheidsplechtigheid op papier als een boekwerkje mee naar huis.


Rituelen
Rituelen geven een moment of gebeurtenis diepere betekenis. Een ritueel bij een uitvaart drukt zonder woorden de gevoelens van nabestaanden uit en onderstreept wie de overledene was. De kracht schuilt in eenvoud en herkenbaarheid. Wanneer ik bij u op bezoek ben voor het familiegesprek, ontvouwt zich bij het luisteren naar de levensverhalen soms al een aanknopingspunt voor een ritueel. Niet iedere familie heeft behoefte aan een ritueel en vindt een kaarsje opsteken soms al teveel. Ik zal altijd aansluiting zoeken bij de levensbeschouwelijke achtergrond van betrokkenen en daarop de mogelijkheden bespreekbaar maken.

Gesprek bij leven
Tegenwoordig komt het vaker voor dat mensen, die weten dat hun einde nabij is, al een gesprek willen met mij als vormgever en uitvaartbegeleider. U zelf vertelt over uw geleefde leven en over uw naderende afscheid. U kunt uw wensen kenbaar maken met betrekking tot de muziek en uw dankbaarheid laten uitspreken naar bepaalde mensen. Voor de betrokkene kan het rust geven om te weten dat alles is geregeld naar wens. Voor de nabestaande kan het extra ruimte geven, een zorg minder in de toch al hectische tijd. Met uw aangereikte woorden schrijf geef ik vorm aan de afscheidsceremonie. Wanneer u dit heeft goedgekeurd zal ik deze voor u bewaren of aan u overhandigen in een enveloppe, zodat u deze zelf kunt bewaren. Als de tijd daar is, dan kan het nog worden aangevuld met laatste informatie.


Ieder mens heeft een uniek levensverhaal
en dat verhaal mag gehoord worden.