• Theresia Rook Spreker bij uitvaarten | Ritueelbegeleider
Het levensverhaal of In Memoriam
De uitvaartverzorger, of u zelf, neemt contact met mij op om een afspraak te maken voor een gesprek. Indien de uitvaartverzorger belt geeft hij mij de naam van de contactpersoon door, het telefoonnummer en het adres waar het gesprek zal plaatsvinden. Normaal gesproken neem ik dan dezelfde dag nog telefonisch contact op voor het maken van een afspraak voor een gesprek met de familie.

Familiegesprek
Het gesprek met de familie vindt veelal plaats in het huis van de overledene. Het zien hoe iemand heeft gewoond, de spullen, de omgeving, vertelt vaak al veel over de persoon zelf. Het komt ook voor dat de familie liever op een andere locatie met mij samenkomt. Ik neem de tijd voor dit gesprek. Mijn bezoek duurt in de regel 2 tot 2,5 uur.

Gesprek
Tijdens het gesprek bespreken we of er al een idee is over hoe de afscheidsceremonie er uit zal gaan zien. Misschien is er al een muziekkeuze gemaakt en soms help ik bij het uitzoeken van bepaalde muziekstukken. Ik zal vragen of er nog andere sprekers aan het woord komen en/of kleinkinderen een aandeel binnen de dienst zullen krijgen.

Soms weten de nabestaanden niet waar ze moeten beginnen met vertellen. Door specifieke vragen te stellen komen de mensen vaak in een rust en komt het verhaal vanzelf naar boven. Ondanks het verdriet dat er is, zullen de herinneringen een glimlach oproepen. Met elkaar praten over het leven van de overledene geeft een schat aan informatie aan mij als spreker. Daarom schrijf ik alles op om zodoende thuis genoeg materiaal te hebben om een levensverhaal te kunnen schrijven.
Thuisgekomen zal ik gaan schrijven en zodra de toespraak klaar is mail ik die naar de contactpersoon. Deze ontvangt van mij een bericht dat de toespraak in de mailbox is. Soms vragen mensen om het niet op te sturen maar voor te lezen. In dat geval bel ik op een afgesproken tijdstip op en lees ik de toespraak voor. De toespraak wordt dan gecontroleerd op eventuele feitelijke onjuistheden. Dat wil zeggen namen en data. Is de toespraak in de juiste sfeer geschreven of wilt u een gedeelte bij nader inzien toch liever niet benoemd hebben.

Nadat u zelf de goedkeuring heeft gegeven over het levensverhaal, pas dan zal ik deze definitief maken. Dat zal dan de versie zijn die wordt voorgelezen tijdens de afscheidsdienst.
Na dat de afscheidsdienst heeft plaatsgevonden krijgt u van mij het levensverhaal in een boekwerkje mee naar huis.

Ieder mens heeft een uniek levensverhaal
en dat verhaal mag gehoord worden.