• Theresia Rook Spreker bij uitvaarten | Ritueelbegeleider
Gesprek bij leven
Tegenwoordig komt het vaker voor dat mensen, die weten dat hun einde nabij is, al een gesprek willen met de uitvaartverzorger. Het is ook mogelijk om met mij als spreker vooraf al een gesprek te hebben. U zelf vertelt over uw geleefde leven en over uw naderende afscheid. U kunt uw wensen kenbaar maken met betrekking tot de muziek en uw dankbaarheid laten uitspreken naar bepaalde mensen.

Voor de betrokkene kan het rust geven om te weten dat alles is geregeld naar wens. Voor de nabestaande kan het extra ruimte geven, een zorg minder in de toch al hectische tijd.

Luisteren naar uw levenverhaal
Met uw woorden schrijf ik uw levensverhaal. Dit kan later dienen als basis voor de toespraak tijdens de afscheidsdienst. Wanneer u de toespraak hebt goedgekeurd zal ik deze voor u bewaren of aan u overhandigen in een enveloppe, zodat u deze zelf kunt bewaren.
In de enveloppe komt dan:
  • - de toespraak
  • - wensen van muziek
  • - wensen van rituelen
  • - sprekers
Als de tijd daar is, dan kan het nog worden aangevuld met laatste informatie. Daarna wordt er een definitieve versie van gemaakt en zal het worden uitgesproken tijdens een afscheidsdienst.


Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.