De mens staat centraal


De werking en invloed van de aura en chakra’s jouw leven
Vanaf 2015 zijn er alleen nog individuele lessen gericht op het Persoonlijk Ontwikkelen en Spiritueel Ontwikkelen. Indien de cursist blijkt te beschikken over alle nodige kwaliteiten om therapeut te worden kan in overleg het vervolg traject worden gestart.
Persoonlijk Ontwikkelings Plan

Van 2005 tot en met 2014 heeft Studio Klankdruppels voor haar deelnemers de Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut worden verzorgt. Voor diegenen die zijn afgestudeerd is het van belang dat de website rondom de opleiding nog blijft bestaan, immers wanneer zij de aansluiting aangaan met een beroepsvereniging dienen zij deze informatie te kunnen overleggen.


Holistisch Energetisch Therapeut worden:
Holisme gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als Holistisch Energetisch Therapeut werk je met energie en leer je om aanvullend te werken op reguliere medische behandelingen.

Plaatsbepaling binnen de hulpverlening

Het beroep van de Holistisch Energetisch Therapeut is een therapeutisch beroep.
De Holistisch Energetisch Therapeut:

 • draagt een eigen beroepsverantwoordelijkheid.
 • is door zijn opleiding in staat om theoretische kennis te vertalen in praktische handelingen en adviezen.
 • werkt met de dualiteit van gezondheid en ziekzijn.
 • ontwikkelt het vermogen om voorbij de dualiteit te komen.
 • zet zich zowel preventief als curatief in binnen de gezondheidszorg, de psycho-sociale hulpverlening en andere maatschappelijke sectoren.
 • steunt op medische basiskennis, kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra’s, kennis van de energetische verbanden tussen de organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuitieve kennis en ervaring.
 • De Holistisch Energetisch Therapeut funktioneert zelfstandig en overziet het terrein van de gezondheidszorg en ziekte in hoofdlijnen.
 • De Holistisch Energetisch Therapeut kan zelfstandig worden geconsulteerd. Tevens kan doorverwijzing plaatsvinden door andere zorgverleners uit de verschillende lijnen van de gezondheidszorg.

De Holistisch Energetisch Therapeut staat binnen de zorgverlening in relatie tot anderen:

 1. de cliënten zelf
 2. hun omgeving
 3. andere hulpverleners

Wettelijk plaatsbepaling WGBO

De Holistisch Energetisch Therapeut is werkzaam binnen het kader van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).
WGBO regelt de relatie tussen cliënt en hulpverlener met betrekking tot geneeskundige handelingen.
Wanneer een holistisch energetisch therapeut en een cliënt komen tot afspraken voor behandeling leidt dit daarmee automatisch tot een behandelingsovereenkomst.


Informatie gegevens:

 • KvK05074312
 • Kampen
 • Theresia Rook-Swillens
 • Telefonisch bereikbaar op werkdagen
 • MAIL
 • Contactformulier