De mens staat centraal

Holistisch Energetisch Therapeut worden:
Holisme gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als Holistisch Energetisch Therapeut werk je met energie en leer je om aanvullend te werken op reguliere medische behandelingen.

Plaatsbepaling binnen de hulpverlening

Het beroep van de Holistisch Energetisch Therapeut is een therapeutisch beroep.
De Holistisch Energetisch Therapeut:

 • draagt een eigen beroepsverantwoordelijkheid.
 • is door zijn opleiding in staat om theoretische kennis te vertalen in praktische handelingen en adviezen.
 • werkt met de dualiteit van gezondheid en ziekzijn.
 • ontwikkelt het vermogen om voorbij de dualiteit te komen.
 • zet zich zowel preventief als curatief in binnen de gezondheidszorg, de psycho-sociale hulpverlening en andere maatschappelijke sectoren.
 • steunt op medische basiskennis, kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra’s, kennis van de energetische verbanden tussen de organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuitieve kennis en ervaring.
 • De Holistisch Energetisch Therapeut funktioneert zelfstandig en overziet het terrein van de gezondheidszorg en ziekte in hoofdlijnen.
 • De Holistisch Energetisch Therapeut kan zelfstandig worden geconsulteerd. Tevens kan doorverwijzing plaatsvinden door andere zorgverleners uit de verschillende lijnen van de gezondheidszorg.

De Holistisch Energetisch Therapeut staat binnen de zorgverlening in relatie tot anderen:

 1. de cliënten zelf
 2. hun omgeving
 3. andere hulpverleners

Wettelijk plaatsbepaling WGBO

De Holistisch Energetisch Therapeut is werkzaam binnen het kader van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).
WGBO regelt de relatie tussen cliënt en hulpverlener met betrekking tot geneeskundige handelingen.
Wanneer een holistisch energetisch therapeut en een cliënt komen tot afspraken voor behandeling leidt dit daarmee automatisch tot een behandelingsovereenkomst.